Op koningsdag een kleurversje voor de koning! Zacharia 14 vers 9: En de HEER zal koning worden over de hele aarde