Wat heerlijk om elke dag te weten dat God het is die met ons mee gaat. Deze is voor het huwelijks jubileum van Jan en Sandra, een fijn feest gewenst! Psalm 118 vers 24: Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft, laten wij ons deze dag verheugen en verblijd zijn.