De komende zomer gaan allerlei vakantiescholen met deze tekst aan de slag, bedankt voor het aanvragen Corine van Helden! Mattheus 6 vers 33: Zoekt eerst het koninkrijk van God, en Zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.