Talenten, iedereen heeft ze als je maar weet wie je de kracht geeft ze te ontwikkelen. Speciaal voor Joyce deze Filippenzen 4 vers 13: Alles kan je door Hem die je kracht geeft.