Mooie tekst rond pasen vol dankbaarheid uit 1 Korinthe: Maar God zijn dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.