Deze tekst is echt zó bekend! En niet voor niets, wát een mooie bemoediging voor iedereen die samenkomt voor God. Uit Mattheus 18 vers 20: Waar er twee of drie verenigd zijn in Mijn naam, daar ben Ik in hun midden.