In Lucas geeft Jezus ons deze mooie boodschap mee, die hij later uitlegt met de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan: Houd van de Heer je God, met je hele hart, met je hele ziel, met je hele verstand en met al je kracht. En houd evenveel van je medemensen als van jezelf.