Mooie bruiloftstekst uit Efeziers: Wees nederig en vriendelijk, heb geduld met elkaar en verdraag elkaar uit liefde. Doe uw uiterste best de eenheid te bewaren die de Heilige Geest onder u tot stand heeft gebracht, door in vrede met elkaar te leven.